مایه کباب کوبیده 800 گرم

۱۳۰.۰۰۰ تومان

وزن: 800 گرم

بدون مواد نگهدارنده