مغز راسته گوسفندی ایرانی – جزئی

۴۵۵.۰۰۰ تومان

این قسمت در کنار ستون فقرات گوسفند قرار داشته و درصد چربی آن بسیار کم است. راسته گران است و بسیار خوشمزه است. این قسمت یکی از قسمت های کم حرکت گوسفند بوده و برای پخت غذاهای مختلف و انواع کباب میتوان از آن استفاده کرد.

نوع خرید

جزئی, کارتونی